പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022: ചോദ്യപേപ്പറുകൾ 


KPSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO SSLC LEVEL) / 
PSC 10th Level Examination: 2022 Solved Question Papers

പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022: ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പരീക്ഷകൾ. 
ഒന്നാം ഘട്ടം മെയ് 15-നും, രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മെയ് 28 നും നടത്തും. മൂന്നാം ഘട്ടം ജൂൺ 11 നും നാലാം ഘട്ടം ജൂൺ 19 നും, അഞ്ചാം ഘട്ടം ജൂലൈ 2 നും, ആറാം ഘട്ടം ജൂലൈ 16 നും നടന്നു. അവയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ താഴെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. 

Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination to recruit various posts. Admission tickets will not be generated for candidates who fail to submit their confirmation on or before the stipulated date and their application for the post mentioned in this programme will be summarily rejected


Kerala PSC Hall ticket 2022: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.* PSC 10th Level Exam Previous Solved Question Papers 2021 Download Now

പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here