പി.എസ്.സി. പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ സിലബസ് 
KERALA PSC SYLLABUS FOR PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION
കേരളാ പി.എസ്.സി. പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സിലബസിലുൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പി.എസ്.സി. പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ സിലബസ്
ചരിത്രം
1) കേരളം - യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ വരവ്‌ - യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ സംഭാവന മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ
ചരിത്രം - സാമൂഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകള്‍
ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം - 1956-നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

2) ഇന്ത്യ: മധ്യകാല ഭാരതം - രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം - ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ -
സംഭാവനകള്‍ - ബ്രിട്ടീഷ്‌ ആധിപത്യം - ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം - ഇന്ത്യന്‍
നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം- സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം -
സാമൂഹൃപരിഷ്ടരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍ സ്വാതന്ത്യസമരചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും - സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും - ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുന:സംഘടന -ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക
മേഖലയിലെ പുരോഗതി - വിദേശ നയം - 1951-നു ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

3) ലോകം : - ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) - അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം - ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവം - റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം - ചൈനീസ്‌വിപ്ലവം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം - ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന, മറ്റ്‌അന്താരാഷ്ട സംഘടനകള്‍

ഭൂമിശാസ്തം
1) ഭൂമിശാസ്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ - ഭൂമിയുടെ ഘടന - അത്തരീക്ഷം - പാറകള്‍ - ഭൗമോപരിതലം - അന്തരീക്ഷ മര്‍ദ്ദവും കാറ്റും - താപനിലയും ഋതുക്കളും - ആഗോളപ്രശ്നങ്ങള്‍ - ആഗോളതാപനം - വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങള്‍ - മാപ്പുകള്‍ - ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകള്‍, അടയാളങ്ങള്‍ - വിദൂരസംവേദനം ഭൂമിശാസ്തപരമായ വിവരസംവിധാനം - മഹാസമുദ്രങ്ങള്‍ - സമുദ്രചലനങ്ങള്‍ - ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ ലോകരാഷ്ടങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും

2) ഇന്ത്യ: ഭൂപ്രകൃതി - സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അവയുടെ സവിശേഷതകള്‍ ഉത്തരപര്‍വതമേഖല -നദികള്‍ - ഉത്തരമഹാസമതലം - ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീരദേശം- കാലാവസ്ഥ - സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി - കൃഷി - ധാതുക്കളും
വ്യവസായവും - ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സുകള്‍ - റോഡ്‌- ജല -റെയില്‍ -വ്യോമ
ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍

3) കേരളം : ഭൂപ്രകൃതി - ജില്ലകള്‍, സവിശേഷതകള്‍ - നദികള്‍ - കാലാവസ്ഥ സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി - വന്യജീവി - കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും -ധാതുക്കളും വ്യവസായവും - ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സുകള്‍ - റോഡ്‌- ജല -റെയില്‍- വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍

ധനതത്വശാസ്ത്രവും പൗരധര്‍മ്മവും
ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥ - ദേശീയ വരുമാനം - പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം - ഉല്‍പ്പാദനം - ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം - പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ - നീതി ആയോഗ്‌ - വിവിധ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം - റിസര്‍വ്‌ ബാങ്ക്‌ - പൊതുവരുമാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ - നികുതി - നികുതി ഇതര വരുമാനങ്ങള്‍ - പൊതു ചെലവ്‌- ബജറ്റ്‌ സാമ്പത്തിക നയം.

പൊതു ഭരണം - സവിശേഷതകളും പ്രവര്‍ത്തനരീതിയും - ഇന്ത്യന്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ്‌ - സംസ്ഥാന സിവില്‍ സര്‍വീസ്‌ - ഇ-ഗവേണന്‍സ്‌ - വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും വിവരാവകാശ നിയമവും - ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും - സര്‍ക്കാര്‍ - എക്സിക്യൂട്ടിവ്‌, ജുഡീഷ്യറി, ലെജിസ്ലേച്ചര്‍.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌- രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ - മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍- മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകള്‍. ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും - തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണം - തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ - ഭൂപരിഷ്ടരണം - സ്ത്രീകള്‍ , കുട്ടികള്‍, മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം - സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍. 

പ്രതിനിധി സഭ - ആമുഖം - മാലികാവകാശങ്ങള്‍ - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍ മൗലികകടമകള്‍ - പൗരത്വം - ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതികള്‍ - പഞ്ചായത്തീരാജ്‌ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും
- അടിയന്തിരാവസ്ഥ - യൂണിയന്‍ ലിസ്റ്റ്‌ - സ്റ്റേറ്റ്‌ ലിസ്റ്റ്‌ - കണ്‍കറന്റ്‌ലിസ്റ്റ്‌.

BIOLOGY
1. മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്‌
2. ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
3. രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
5. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാര്‍ഷിക വിളകള്‍
6. കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍
7. വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും
8. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

PHYSICS & CHEMISTRY
1. ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും
2. പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയും
3. ഊര്‍ജ്ജവൃം അതിന്റെ പരിവര്‍ത്തനവും
4. താപവും ഊഷ്ടാവും
5. പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും
6. ശബ്ദവും പ്രകാശവും
7. സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും
8. ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും 
9. അയിരുകളും ധാതുക്കളും
10. മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വര്‍ഗ്ഗീകരണവും
11. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും
12. രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ 
COMPUTER SCIENCE                      
Basics of Computer
* Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)

* Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer) (Languages need not be considered)

* Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)

* Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)

* Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)

1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദുശ്യ-ശ്രാവ്യകലകള്‍ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം, വ്യാപനം,
പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്‌
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികള്‍
- പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്‍മാര്‍
- പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാര്‍

കായികം
1. കായികരംഗത്ത്‌ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും
ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായികതാരങ്ങള്‍, അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങള്‍,
അവരുടെ നേട്ടങ്ങള്‍, അവര്‍ക്ക്‌ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികള്‍.
2. പ്രധാന അവാര്‍ഡുകള്‍ - അവാര്‍ഡ്‌ ജേതാക്കള്‍ - ഓരോ അവാര്‍ഡും
ഏതുമേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ്‌ നൽകുന്നത്‌ എന്ന അറിവ്‌.
3. പ്രധാന ട്രോഫികള്‍ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങള്‍/ കായിക ഇനങ്ങള്‍.
4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങള്‍ - പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം.
5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങള്‍ (Terms)
6. ഒളിമ്പിക്സ്‌
- അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍
- പ്രധാന വേദികള്‍/ രാജ്യങ്ങള്‍
- പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങള്‍ / കായിക താരങ്ങള്‍
- ഒളിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങള്‍- വിന്റര്‍ ഒളിമ്പിക്സ്‌
- പാര ഒളിമ്പിക്സ്‌
7. ഏഷ്യന്‍ ഗയിംസ്‌, ആഫ്രോ ഏഷ്യന്‍ ഗയിംസ്‌, കോമണ്‍വെല്‍ത്ത്‌ ഗയിംസ്‌, സാഫ്‌ഗയിംസ്‌
- വേദികള്‍
- രാജ്യങ്ങള്‍
- ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
- ഇതര വസ്തൃതകള്‍
8. ദേശീയ ഗയിംസ്‌(National Games)
9. ഗയിംസ്‌ഇനങ്ങള്‍ - മത്സരങ്ങള്‍ - താരങ്ങള്‍, നേട്ടങ്ങള്‍
10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങള്‍ / വിനോദങ്ങള്‍

സാഹിത്യം
1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - ആദ്യകൃതികള്‍, - കര്‍ത്താക്കള്‍
2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാനകൃതികള്‍ അവയുടെ കര്‍ത്താക്കള്‍
3. എഴുത്തുകാര്‍ - തൂലികാനാമങ്ങള്‍, അപരനാമങ്ങള്‍
4. കഥാപാത്രങ്ങള്‍ - കൃതികള്‍
5. പ്രശസ്തമായ വരികള്‍ - കൃതികള്‍ - എഴുത്തുകാര്‍
6. മലയാള പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം, തുടക്കം കുറിച്ചവര്‍, ആനുകാലികങ്ങള്‍
7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാര്‍ഡുകള്‍ / ബഹുമതികള്‍
- അവാര്‍ഡിനര്‍ഹരായ എഴുത്തുകാര്‍
- കൃതികള്‍
8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികള്‍ - അനുബന്ധ വസ്തുതകള്‍
9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉദ്ഭവം, വളര്‍ച്ച, നാഴികക്കല്ലുകള്‍, പ്രധാന
സംഭാവനനല്ലിയവര്‍, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാര്‍ഡും.

സംസ്താരം
1 കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങള്‍, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
സ്ഥലങ്ങള്‍ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങള്‍.
2. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ആരാധനാലയങ്ങള്‍, സാംസ്കാരിക നായകര്‍, അവരുടെ സംഭാവനകള്‍


1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രീയകളും (Numbers and Basic Operations)
2. ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും (Fraction and Decimal Numbers)
3. ശതമാനം (Percentage)
4. ലാഭവും നഷ്ടവും ((Profit and Loss)
൭. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)
6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)
7. സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)
8. സമയവും പ്രവൃത്തിയും (Time and Work)
9. ശരാശരി (Average)
10. കൃത്യങ്കങ്ങള്‍ ((Laws of Exponents)
11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്‌, വിസ്മീര്‍ണ്ണം, വ്യാപ്പം തുടങ്ങിയവ (Mensuration)
12. പ്രോഗ്രഷനുകള്‍ (Progressions)

1. ശ്രേണികള്‍-സംഖ്യാ ശ്രേണികള്‍, അക്ഷര ശ്രേണികള്‍ (series)
2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ (1Problems on Mathematical signs)
3. സ്ഥാന നിര്‍ണ്ണയ പരിശോധന
4. സമാന ബന്ധങ്ങള്‍  (Analogy) - Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy
5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക  (Odd man out)
6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങള്‍
7. കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും (Coding and Decoding)
8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ (Family Relations)
9. ദിശാവബോധം (Sense of Direction)
10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും (Time and Angles)
11. ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)
12. കലണ്ടറും തീയതിയും (Date and Calendar)
13. ക്ലറിക്കല്‍ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ (Clerical Ability)

XII. GENERAL ENGLISH                      
A. English Grammar       
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3.  Agreement of Verb and Subject.
4. Confusion of Adjectives and Adverbs.
5 Comparison of Adjectives
6. Adverbs and Position of adverbs
7. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
8. Uses of Primary and Model Auxiliary  Verbs
9. Tag Questions
10. Infinitive and Gerunds
11. Tenses
      12. Tenses in Conditional Sentences
      13. Prepositions
      14. The Use of Correlatives
      15. Direct and Indirect Speech
      16. Active and Passive voice
      17. Correction of Sentences
B. Vocabulary   
1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
2. Word formation from other words and the use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal  Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9.  Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings
12. Translation of a sentence/proverb into Malayalam

Malayalam      
1. പദശുദ്ധി
2. വാക്യശുദ്ധി
3. പരിഭാഷ
4. ഒറ്റപദം
5. പര്യായം
6. വിപരീത പദം
7. ശൈലികള്‍ പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍
8. സമാനപദം
9. ചേര്‍ത്തെഴുതുക
10. സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം
11. വചനം
12. പിരിച്ചെഴുതല്‍
13. ഘടക പദം (വാക്യം ചേര്‍ത്തെഴുതുക)
Kannada   
1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence                           
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms           
7) Idioms and Proverbs            
8) Equivalent Word
9) Join the Word
10) Feminine Gender, Masculine Gender
11) Number
12) Sort and Write  
Tamil                                                                            
1) Correct Word 
2) Correct Structure of Sentence                           
3) Translation  
4) Single Word 
5) Synonyms                                   
6) Antonyms / Opposite  
7) Phrases and Proverbs 
8) Equal Word 
9) Join the Word 
10) Gender Classification – Feminine, Masculine 
11) Singular, Plural 
12) Separate 
13) Adding Phrases       

👉PSC SYLLABUS FOR PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION PDF
👉ഈ സിലബസിൽ വരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഏതൊക്കെ? കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

   
പ്രധാന പഠന സഹായികൾ (Latest)   
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here