പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2021 ഫെബ്രുവരി 20: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - ഒന്നാം ഘട്ടം 

KPSC MODIFIED EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO SSLC LEVEL) / 
PSC 10th Level Examination: 2021 February 20 Saturday Solved Question Paper

പത്താംതലം പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ പി.എസ്.സി. പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഫെബ്രുവരി 20-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെയാണ് പരീക്ഷാസമയം. 14 ജില്ലകളിലായി 1833 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. 4,32,000 പേരാണ് ആദ്യപരീക്ഷയെഴുതുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍പേര്‍ തിരുവനന്തപുരത്തും കുറവ് വയനാട്ടിലുമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 278 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 65,000 പേരും വയനാട്ടില്‍ 48 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 12,000 പേരും പരീക്ഷയെഴുതും. ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പി.എസ്.സി. വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൊഫൈലില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്യാം. ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.


STAGE 1
* 2021 FEBRUARY 20 SATURDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
STAGE 2
* 2021 FEBRUARY 25 THURSDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
STAGE 3
* 2021 MARCH 06 SATURDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
STAGE 4
* 2021 MARCH 13 SATURDAY: TIME 1.30 PM to 3.15 PM
Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination for the recruitment to the various posts. The exam is slated to be held on February 20, 25, March 6, and 13.
The first phase of the exam will be held on February 20 and 25. The candidates who are appearing for March 6 and 13 exams can download their admit cards from February 12, 2021


Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a print out for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.

The candidates will be selected on the basis of written examination and interview. They will be on the pay scale between Rs 10,000 to 43,600 per month.


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here