പി.എസ്.സി. 10th ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022 മെയ് 28: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - രണ്ടാം ഘട്ടം 


KPSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO SSLC LEVEL) / 
PSC 10th Level Examination: 2022 May 28 Sunday Solved Question Paper - Stage 2

2022 പത്താംതലം പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം മെയ് 15-നുംരണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മെയ് 28 നും നടത്തും. മൂന്നാം ഘട്ടം ജൂൺ 11 നും നാലാം ഘട്ടം ജൂൺ 19 നും, അഞ്ചാം ഘട്ടം ജൂലൈ 2 നും, ആറാം ഘട്ടം ജൂലൈ 16 നും നടക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് മെയ് 05 മുതൽ പി.എസ്.സി. വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൊഫൈലില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്യാം. 

Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination for the recruitment of the various posts. Admission tickets will not be generated for candidates who fail to submit their confirmation on or before the stipulated date and their application for the post mentioned in this programme will be summarily rejected

(ഈ പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറും അതോടൊപ്പം ഇതുവരെ നടന്ന മറ്റ് 10 Level പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ 2021 ൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ 10th Level പരീക്ഷകളുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു).


EXAMINATION SCHEDULE FOR PSC 10TH LEVEL EXAMINATION - STAGE 2

Exam Date: 28/05/2022 Saturday
Time: 01.30 P.M to 03.15 P.M

HALL TICKET AVAILABLE FROM: 13.05.2022
TOTAL NUMBER OF CANDIDATES: 211619


Kerala PSC Hall ticket 2022: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.


PSC 10th Level Exam Previous Solved Question Papers 2022 Download Now


PSC 10th Level Exam Previous Solved Question Papers 2021 Download Now

പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here