പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകൾ 2022 - 23


PSC Plus Two Level Main Exam / 
Upto +2 Level Main Exam Calender 2023
പി.എസ്.സി. മുഖ്യ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്ലസ് ടു തലം 2023

പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷ. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 06, ഓഗസ്റ്റ് 27, സെപ്തംബർ 17 തീയതികളിലായി നടന്ന പ്ലസ് ടു തലം പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷയെ തുടർന്നുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷകൾ 2023 മെയ് മാസം നടത്തുന്നതാണ്.

പ്ലസ് ടുതലം വിവിധ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കാറ്റഗറി നമ്പർ, ഒഴിവുകൾ, മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, വിശദമായ സിലബസ്, സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, പരീക്ഷാതീയതി, സമയം എന്നിവ ലഭിക്കും.

PLUS TWO LEVEL EXAMINATION SCHEDULE 2023
PSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MAIN EXAMINATIONS OF PLUS TWO LEVEL POSTS – 2022 - MAIN EXAMINATION SCHEDULE 2023
 BEAT FOREST OFFICER (FOREST) (09/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 LOWER DIVISION CLERK / DATA ENTRY OPERATOR (18/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) / WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER - EXCISE (19/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 WOMAN POLICE CONSTABLE (WOMAN POLICE BATTALION) (23/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 PRIVATE SECRETARY TO MANAGING DIRECTOR / CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (25/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 FIRE AND RESCUE OFFICER (FIRE AND RESCUE SERVICES) (29/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 TYPIST CLERK (MEAT PRODUCTS Of INDIA LIMITED) /  LOWER DIVISION TYPIST (KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD) (30/05/2023) - EXAM DETAILS - CLICK HERE
 PLUS TWO LEVEL പരീക്ഷാകലണ്ടർ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
 UPTO SSLC LEVEL POSTS – MAIN EXAMINATION SCHEDULE 2023
 പ്ലസ് ടു തലം മുൻ പരീക്ഷാ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
 KERALA +2 LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
 PLUS TWO LEVEL POSTS - PREVIOUS YEAR MAIN EXAM 2022
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here