പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകള്‍


PSC PLUS TWO Level Main Exam
Exam Calendar 2022 - CIVIL EXCISE OFFICER / WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER / POLICE CONSTABLE / WOMEN POLICE CONSTABLE / CIVIL POLICE OFFICER / FIREMAN / FIREWOMAN / BEAT FOREST OFFICER / COMPUTER ASSISTANT GR.II / TYPIST CLERK / STENOGRAPHER / CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II / OFFICE ASSISTANT / OFFICE SUPERINTENDENT / INSPECTING ASSISTANT

പി.എസ്.സി. മുഖ്യ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ PLUS TWO LEVEL - FEBRUARY - MARCH 2022
The Kerala Public Service Commission publish notifications inviting applications for selection to various posts as per the requisitions of the appointing authorities, conduct written test and/or practical tests, physical efficiency test and interview, prepare ranked list based on the performance of the candidates and advise candidates for appointment strictly based on their merit and observing the rules of reservation as and when vacancies are reported. The Head Office of the Kerala Public Service Commission is situated at Pattom, Thiruvananthapuram, the State Capital.  
പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്‌ വരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകള്‍. 2021 ഏപ്രിൽ 10, 18 തീയതികളിലായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടപരീക്ഷ. 

വിവിധ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക. മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, വിശദമായ സിലബസ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും.

EXAMINATION SCHEDULE 2022 FEBRUARY & MARCH


The time and Venue will be mentioned in Admission Ticket.

It may be noted that apart from the Main Topics in the Syllabus referred to in the Examination Programme, questions from other topics related to the educational qualifications prescribed for the post may also appear in the question paper. There is no undertaking that all the topics mentioned under the subhead “Main Topics” may b covered in the question paper. 

Kerala PSC Hall ticket 2021: Steps to download
Step 1: Visit the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi
Step 2: In the new window, enter the user id and password
Step 3: Admit card will appear on the screen
Step 4: Download, take a printout for further reference.
The hall ticket will carry the details of the exam venue, time slot etc.

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here