പി.എസ്.സി. +2 ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022 സെപ്തംബർ 17: സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ - മൂന്നാം ഘട്ടം 


KPSC EXAMINATION PROGRAMME FOR THE COMMON PRELIMINARY TEST (UP TO +2 LEVEL) / 
PSC +2 Level Examination: 2022 September 17 Saturday Solved Question Paper - Stage 3 with Answer Key

പ്ലസ് ടു തലം പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ തീയതികൾ പി.എസ്.സി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ. ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പി.എസ്.സി. വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൊഫൈലില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്യാം. 

പ്ലസ് ടു തലം പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം ആഗസ്റ്റ് 06-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെയാണ് പരീക്ഷാസമയം. രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ ആഗസ്ത് 27-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെയാണ്. മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷ സെപ്തംബർ 17-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെയാണ്. (ഈ പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു).

ഇതുവരെ നടന്ന പരീക്ഷയുടെയും 2021 ൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ +2th Level പരീക്ഷകളുടെയും സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു.

STAGE 3

Exam Date: 17/09/2022 Saturday
Time: 01.30 P.M to 03.15 P.M

HALL TICKET AVAILABLE FROM: 03.09.2022
TOTAL NUMBER OF CANDIDATES: 161410


Kerala PSC is conducting the 10th preliminary examination for recruitment to the various posts.


+2 LEVEL  2022  EXAM STAGE III (SEPTEMBER 17) - SOLVED / UNSOLVED ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം 
1. KERALA PSC PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION STAGE II - 2022 SEPTEMBER 17 SOLVED QUESTION PAPER
2. KERALA PSC PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION STAGE II - 2022 SEPTEMBER 17 UNSOLVED QUESTION PAPER WITH PRO ANSWER KEY
+2 LEVEL  2022  EXAM STAGE II (AUGUST 27) - SOLVED / UNSOLVED ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം 
1. KERALA PSC PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION STAGE II - 2022 AUGUST 27 SOLVED QUESTION PAPER
2. KERALA PSC PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION STAGE II - 2022 AUGUST 27 UNSOLVED QUESTION PAPER WITH PRO ANSWER KEY
+2 LEVEL  2022  EXAM STAGE I (AUGUST 06)  - SOLVED / UNSOLVED ചോദ്യപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം 
1. KERALA PSC PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION STAGE I - 2022 AUGUST 06 SOLVED QUESTION PAPER
2. KERALA PSC PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION STAGE I - 2022 AUGUST 06 UNSOLVED QUESTION PAPER WITH PRO ANSWER KEY
PLUS TWO LEVEL മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു.
1. KERALA PSC +2 Level Preliminary Examination 2021 Solved Question Paper - Stage 1
2. KERALA PSC +2 Level Preliminary Examination 2021 Solved Question Paper - Stage 2
3. KERALA PSC +2 Level Previous Exam Questions & Answers- Click here (3300 Previous Questions)
4. KERALA PSC PLUS TWO-LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION - DETAILED SYLLABUS 
SOME IMPORTANT LINKS
1. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
2. KERALA PSC DEGREE LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH, +2 LEVEL PREVIOUS EXAM QUESTIONS AND ANSWERS
3. KERALA PSC 10TH LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
3. KERALA PSC +2 LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
3. KERALA PSC DEGREE LEVEL EXAM SOLVED QUESTION PAPERS 2022
ഒന്നുമുതൽ പ്ലസ്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുംഅധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ പഠന സഹായികളും ലഭിക്കും. അവ ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
വാട്സാപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
 Telegram ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here