∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 2 February 2017

KERALA PSC ASSISTANT DIRECTOR INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

ASSISTANT DIRECTOR
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT 
Category No02/2015
Name of the DepartmentIndustries and Commerce
Name of Post: Assistant Director
Scale of Pay:   ` 21240-37040/-
Number of vacancies : 2 (Two)
(More Details - Click here )

Exam Date: 27/04/2017 Thursday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part I  (a) : Civil Engineering
           (b):  Mechanical Engineering
           (c):  Electrical Engineering
           (d):  Electronics Engineering
           (e):  Computer Science&Engineering
           (f):  Chemical Engineering
           (g):  Agriculture Engineering
           (h) : Management
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can generate and download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile  in the Website www.keralapsc.gov.in   from 18/03/2017 to 07/04/2017.
Candidates must bear in mind that the facility to generate admission tickets will be disabled from the midnight of 07/04/2017.  Permission for attending the test will be forfeited to candidates who fail to generate their Admission Tickets on or before 07/04/2017


KERALA PSC ASSISTANT DIRECTOR INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT - EXAMINATION-2017 APRIL 

PROVISIONAL ANSWER KEYKERALA PSC ASSISTANT DIRECTOR INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT - MODEL QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY

Click herePSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

5 comments:

 1. Sir,
  Previous question paper for ASSISTANT DIRECTOR INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT is available?

  ReplyDelete
  Replies
  1. മോഡൽ ചോദ്യപേപ്പർ അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   Delete
 2. whether we have to learn part A all topics or our respective field ??? any prevoius paper???

  ReplyDelete
  Replies
  1. മോഡൽ ചോദ്യപേപ്പർ അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   Delete